Team

Editors

Ranjana Yadav
Nikita Alekar
Punam Mahalle

 

Authors

Kalpana Yadav
Saniya Sadaf Sheikh
Sakshi Bhojane

 

Research

Gayatri Wankhade
Abhishek Upadhye
Aditi Sawarkar

 

Social Media & Sales

Hrutuja Dabhade
Nikita Alekar
Pankaj Ade

 

Back to top button